Bosbouw: Selectie, exploitatie & heraanplanten

Van exploitatie vergunningen tot het in stand houden van bossen, EFM staat klaar met jaren ervaring en expertise. Ons modern machinepark zorgt ervoor dat we iedere klus veilig en compleet kunnen klaren.

Selectie

Het is een romantische gedachte te denken dat alles in het bos een eeuwig leven kent. Net zoals in een mensenleven zijn er in de natuur cycli van ontstaan, geboorte, groei en floreren tot het uiteindelijke afsterven. Vanuit bosbouw oogpunt kunnen er daarom verschillende noodzaken zijn om hout te gaan oogsten; Verjonging van het bos, verlichting en groeikansen geven aan jonge scheuten om door te schieten, het oogsten van kaprijpe bomen voor productie, het verwijderen van afgestorven hout ter vermijden van calamiteiten zoals massale sterfte, bosbranden etc. De eerste insteek voor ons als houthandelaar is de zoektocht naar kwaliteitshout of productiehout.
<
>
De selectie van EFM De selectie van EFM De selectie van EFM De selectie van EFM De selectie van EFM
Scroll verder voor meer info
<
>
EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie EFM en Exploitatie

Exploitatie

Het aanvangen van een exploitatie zal voor steeds gebeuren met het grootste respect voor de aanwezige natuur, de eigenaars en de doelstellingen die voorop worden gesteld. Daar wij danig vertrouwd zijn met alle huidige bosbouwwetgeving, bieden wij tevens begeleiding aan in het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen. Over de jaren heen hebben we ons steeds verder gespecialiseerd in kappen van bomen met het oog op het bekomen van een rendabele houtoogst. We beschikken daartoe over een modern machinepark waarmee we steeds, in alle veiligheid voorop, iedere klus geklaard krijgen. Zo zijn we ook in de mogelijkheid boomstronken te verwijderen, resthout te chippen en terreinen te frezen.

Heraanplanten

Het kappen van bomen is voor ons slechts 1 fase in het bosbouwproces. Het in stand houden van, en beter nog, het uitbreiden van houtvoorraden is voor ons een logisch streefdoel. Er zijn verschillende rechtmatige belanghebbers van en voor de natuur, maar vanuit ons oogpunt zal er steeds inzet zijn tegen iedere bestemmingswijzing die ten koste gaat van toekomstige houtvoorraden en productiehout. Want het gebruik van hout wereldwijd stijgt mede gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen. Hout geeft een belangrijke oplossing aan grondstofvraagstukken, klimaatverandering, isolatie-eisen, stikstofproblematiek, CO2-opslag etc.. In huidige periodes van langere droogte staan onze bossen voor grote moeilijkheden en uitdagingen. Daarom kan u bij ons als boseigenaar terecht voor een onafhankelijk advies over de toekomst van uw bos en het vrijwaren van een rendabele houtoogst.
<
>
EFM en Heraanplanten EFM en Heraanplanten EFM en Heraanplanten EFM en Heraanplanten EFM en Heraanplanten

Reken op deexpertise van EFM

Onze passie voor hout delen we graag met onze klanten. Voor advies kan u steeds rekenen op EFM. Door de jaren heen heeft EFM zich gespecialiseerd in de handel van productiehout voor professionele verwerkers wereldwijd. Vanuit onze ervaring weten we perfect welk hout aan uw verwachtingen zal voldoen.